Stichting UW Ouderplatform wordt binnenkort Netwerk Beter Samen

Utrecht West Ouderplatform gaat verder als netwerkorganisatie die gericht is op een groter geografisch gebied en met een netwerk van professioneel ervaringsdeskundigen die zich inzetten bij gemeenten, zorgaanbieders en kennisinstituten. Het netwerk zal Netwerk Beter Samen gaan heten en in eerste instantie gericht zijn op de provincies Utrecht en Flevoland. “Op dit moment zijn we druk

Waardevolle ouderbijeenkomst

Afgelopen week vond de digitale ouderbijeenkomst over het Voortgezet Onderwijs plaats. Diverse ouders die op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind hadden zich aangemeld. Zij kregen eerst een korte presentatie over het autismepaspoort en een presentatie van AutiPassend Onderwijs Utrecht. Er waren ook ouders aanwezig die al ervaring hadden met de middelbare

Wijziging ouderbijeenkomst 5 januari

Vanwege de strengere Coronaregels is besloten dat de ouderbijeenkomst van dinsdag 5 januari online gaat plaatsvinden. De bijeenkomst over de overstap naar het Voortgezet Onderwijs begint om 20.00 uur. Ouders die zich hebben aangemeld via team@autismewoerden.nl krijgen binnenkort een link toegestuurd.

My Journey for Education | Merlijn Goldsack

Een indringende documentaire van Merlijn. De bekendste thuiszitter van Nederland. Merlijn is de zoon van Saskia, trainer bij de Autismeacademie. Wat wij in onze trainingen overbrengen heeft een basis in onze eigen ervaringen. Beiden hebben we een zoon met autisme met in de schoolse jaren veel uitdagingen, niet vanwege hun intelligentie maar vanwege hun prikkelgevoeligheid.

De zoektocht naar een geschikte middelbare school

Update: we zijn blij te kunnen mededelen dat we op 5 januari 2021 een ouderbijeenkomst organiseren voor dit thema! Bekijk hier.

De Monitor – Autismezorg in Nederland

Uitzending 16 november 2020 23:00 uur.    

Kijktips

Kijktips naar aanleiding van het NVA-congres op 30 oktober 2020. Dit jaar was het NVA-congres online. Behalve het programma waren ook links opgenomen van documentaires van Autisme TV, die op YouTube voor iedereen toegankelijk zijn. We willen jullie een korte impressie geven van drie programma’s van autisme tv, een initiatief van het Leo Kannerhuis. Meer