Eigenschappen

EigenschappenDoordat de informatie bij een persoon met autisme anders verwerkt wordt, is dat van invloed op de manier waarop iemand met autisme doet en denkt. Hij of zij ervaart de mensen en situaties om zich heen vaak anders.

Kenmerkende eigenschappen

 • Is kwetsbaar.
 • Kan zich onaangepast of anders (vreemd) gedragen.
 • Kan onoplettend overkomen of helemaal niet reageren.
 • Vermijdt oogcontact bij stress of onder druk.
 • Kan overreageren.
 • Kan tactloos overkomen.
 • Kan eigenwijs, koppig of boos overkomen.
 • Kan overdreven gewillig zijn.
 • Houdt meestal niet van fysiek contact.
 • Vindt lichaamstaal en gezichtsexpressies lastig te begrijpen.
 • Neemt soms spreekwoorden en metaforen letterlijk.
 • Kan formele, ouwelijke of deftige taal gebruiken.
 • Houdt van vaste gewoontes en regels en niet van plotselinge gebeurtenissen.
 • Heeft een aantal specifieke interesses.
 • Kan zich moeilijk verplaatsen in een ander.
 • Kan moeilijk een voorstelling van de toekomst maken, plannen en organiseren is lastig.
 • Heeft moeite met prikkels, kan overgevoelig maar ook ondergevoelig zijn voor bijvoorbeeld kou of pijn.
 • Heeft een onvermogen om onderscheid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke details.
 • Houdt meestal niet van verrassingen.
 • Wil graag worden voorbereid op veranderingen.
 • Wil graag weten wat er verwacht wordt en wat hem/haar te wachten staat.

Onmacht en onbegrip kunnen bij de persoon met autisme frustratie oproepen en dat kan leiden tot agressie, verbaal en/of fysiek. De hindernissen die mensen met autisme op sociaal gebied moeten overwinnen, zijn vaak heel groot. Toon begrip voor hun frustratie want gedrag is immers een symptoom, een uiting van een achterliggend ‘probleem’. Verwacht niet van hen dat zij een sociaal vaardig persoon kunnen worden.

Autisme