Omgang

Jongen kijkt uit over zeeEr is geen kant-en-klare methode voor de begeleiding van mensen met autisme. Ieder mens met autisme verdient een aanpak die past bij zijn of haar persoonlijkheid. Belangrijk is om te kijken naar die ander: Volgen, Aanpassen en van daaruit Vertrekken, de zogenaamde VAT Methode. Onderstaand treft u enkele tips aan voor de omgang met iemand met autisme en tips voor taalgebruik.

Tips voor omgang

 • Raak een persoon met autisme niet onnodig aan.
 • Structuur en duidelijkheid zijn heel belangrijk!
 • Iemand met autisme wil vaak weten wat er gaat gebeuren, met wie dat moet gebeuren, waar en wanneer en wat er daarna komt.
 • Leg eerst uit wat u gaat doen en ga na of u goed begrepen bent, voordat u tot actie overgaat.
 • Stel simpele, eenduidige vragen.
 • Vermijd ironie en sarcasme en gebruik geen figuurlijke taal, vergelijkingen of taal met een dubbele betekenis!
 • Geef iemand met autisme extra bedenktijd om uw informatie op te nemen.
 • Bedenk dat de persoon met autisme niet onbeleefd wil zijn door u niet aan te kijken.
 • Bedenk dat afwijkend gedrag van iemand met autisme voortkomt uit onmacht, niet uit onwil!
 • Laat iemand met autisme niet in een lange rij wachten.
 • Mensenmassa’s kunnen angst opwekken; ondersteun de persoon met autisme in dergelijke situaties.
 • Een harde stem of schreeuwen kan als beangstigend worden ervaren. Schreeuw dus niet en praat niet te snel.
 • Zintuiglijke prikkels worden anders verwerkt, houd hier rekening mee.
 • Mensen met autisme begrijpen vaak de ongeschreven sociale regels niet, onderken dit.
 • Mensen met autisme kunnen zich niet of moeilijk verplaatsen in de situatie van een ander; help hen hierbij.
 • Mensen met autisme hebben veel baat bij structuur en voorspelbaarheid; geef hen zoveel mogelijk heldere informatie.
 • Heldere en duidelijke bewegwijzering is belangrijk.

Autismevriendelijk taalgebruik

 • Houd het simpel en direct.
 • Blijf altijd kalm en duidelijk.
 • Gebruik concrete, ondubbelzinnige en positieve woorden.
 • Mensen met autisme reageren vaak op één woord, dus maak uw zinnen niet onnodig lang.
 • Door gesprekken iets trager te voeren en u tot de essentie te beperken, verkleint u de kans dat mensen met autisme zich in details verliezen.
 • Oogcontact kan voor mensen met autisme heel moeilijk zijn. Kijk bijvoorbeeld niet recht in de ogen, maar naar wenkbrauwen of neus. Dwing hen niet om u aan te kijken!

Autisme