My Journey for Education | Merlijn Goldsack (42 minuten, dec 2020)

Een indringende documentaire van Merlijn. De bekendste thuiszitter van Nederland. Merlijn is de zoon van Saskia, trainer bij de Autismeacademie. Wat wij in onze trainingen overbrengen heeft een basis in onze eigen ervaringen. Beiden hebben we een zoon met autisme met in de schoolse jaren veel uitdagingen, niet vanwege hun intelligentie maar vanwege hun prikkelgevoeligheid. Uitdagingen die wij als moeders ook zijn aangegaan.

Het zal geen toeval zijn dat wij ook beiden onze zonen met autisme al op jeugdige leeftijd uit het onderwijssysteem hebben gehaald. Omdat ze, ondanks de inspanningen van betrokken en warme leerkrachten, daar niet op hun plek waren. De prikkels en onduidelijkheden waren zo groot dat onze zonen daar niet konden functioneren en zich steeds slechter gingen voelen over zichzelf. Ze faalden op school en in hun leven, zo jong als ze waren.

Waar wij voor gekozen hebben is onze zonen in vrijheid hun eigen pad te laten lopen en hun hart te laten volgen. Ondersteund en in het begin geleid door ons moederhart, maar vooral ook door onze professionaliteit op verschillende terreinen. Dat heeft geresulteerd in twee mannen met zelfvertrouwen die hun plek hebben gevonden, erbij horen en zich gelukkig voelen omdat ze dat doen waar hun “lampje” van aangaat. De een als filmer en editor en de ander als professioneel golfer. We hebben flink geïnvesteerd in de opleidingen van onze kinderen en die van onszelf, met als doel het maximale uit het leven te halen.

(BRON: autismeacademie)

 

Moeder met autisme vertelt over de coronacrisis (21 minuten, mei 2020)

In deze documentaire vertelt een moeder, die zelf autisme heeft, over haar gezin met twee kinderen. Haar oudste zoontje in de basisschoolleeftijd heeft ook autisme. Zij vertelt hoe ze hun weg hebben gevonden in de lock-down van dit voorjaar, met thuisleren en met minder hulp aan huis.

 

De invloed van autisme op het gezinssysteem (45 minuten, december 2018)

Onderstaand een link naar een ontroerende reportage over de documentaire die Lotte van 17 als profielwerkstuk maakte over haar jongere broertje Romijn, die autisme heeft. In de reportage worden stukken uit de documentaire getoond. Daarnaast geven Lotte, haar moeder en een deskundige van het Leo Kannerhuis commentaar bij de fragmenten. In de fragmenten is ook zichtbaar de invloed op je partnerrelatie van de diagnose.

 

Opvoeden als je zelf autisme hebt (37 minuten, maart 2018)

Een moeder met autisme wordt geïnterviewd over hoe het voor haar is om haar twee kinderen op te voeden. Een eerlijk verhaal, maar de opvoeding valt de moeder ook zwaar.

 

Naar het MBO met autisme (37 minuten, jan 2018)

In deze documenten wordt getoond hoe er een programma is binnen het Leo Kannerhuis om jongeren met autisme te ondersteunen in hun Mbo-opleiding, een interview met een jongere en ook tips.