Autisme en prikkelverwerking

Datum Tijd Locatie Organisatie
18 september 2012 19:45 - 22:30 De Bun Autismecafé Nieuwkoop

Veel kinderen met een vorm van autisme zijn overgevoelig voor geluid, licht, geurtjes.
Door de overgevoeligheid voor bepaalde prikkels kunnen deze kinderen zich nog moeilijker concentreren of contact maken. Hoe ga je hier als ouders/verzorgers of opvoeders mee om? Welke hulpmiddelen en handvatten zijn er?

U kunt luisteren naar de ervaringen en tips van Karijn Visman, een deskundige op dit gebied. Er is ruimte voor eigen inbreng, uitwisselen van ervaringen en vragen. Ook de NVA en MEE zijn deze avond aanwezig voor vragen en informatie.