Soosjaal

Datum Tijd Locatie Organisatie
29 januari 2016 20:30 - 23:30 Jongerensoos Soosjaal

Bowlen bij Star Bowling, Houttuinlaan 1, Woerden
Flyer Soosjaal 29 januari 2016