Soosjaal BBQ

Datum Tijd Locatie Organisatie
24 juni 2016 20:30 - 23:30 Babylon Jongerensoos Soosjaal

BBQ Flyer Soosjaal 24 juni 16 BBQ

Soosjaal is een soos voor jongeren met autisme die zelfstandig kunnen functioneren.
De jongeren komen iedere laatste vrijdag van de maand bij elkaar bij Babylon.
Soms is de locatie anders of organiseren we een extra activiteit tussendoor.
Bij Soosjaal helpen jongeren en ouders met ideeën en bij de organisatie van activiteiten.