Soosjaal Pannenkoeken en muziek

Datum Tijd Locatie Organisatie
30 september 2016 19:00 - 22:00 Babylon Jongerensoos Soosjaal

Pannenkoeken eten en ouders/gezinsleden zijn welkom, zie flyer-soosjaal-30-september-2016

Soosjaal is een soos voor jongeren met autisme die zelfstandig kunnen functioneren.
De jongeren komen iedere laatste vrijdag van de maand bij elkaar bij Babylon.
Soms is de locatie anders of organiseren we een extra activiteit tussendoor.
Bij Soosjaal helpen jongeren en ouders met ideeën en bij de organisatie van activiteiten.

Logo Soosjaal