Soosjaal Glow in the dark

Datum Tijd Locatie Organisatie
28 oktober 2016 20:30 - 23:30 Babylon Jongerensoos Soosjaal

Golf in the Dark flyer-soosjaal-28-oktober-2016

Soosjaal is een soos voor jongeren met autisme die zelfstandig kunnen functioneren.
De jongeren komen iedere laatste vrijdag van de maand bij elkaar bij Babylon.
Soms is de locatie anders of organiseren we een extra activiteit tussendoor.
Bij Soosjaal helpen jongeren en ouders met ideeën en bij de organisatie van activiteiten.