Soosjaal met Funcafé

Datum Tijd Locatie Organisatie
28 maart 2014 20:30 - 23:30 Babylon Jongerensoos Soosjaal

We starten de avond met spelletjes.