Soosjaal – Halloween

Datum Tijd Locatie Organisatie
26 oktober 2018 20:00 - 22:30 Jongerensoos Soosjaal

Met pompoen snijden en pompoensoep