Soosjaal – Maskers maken en Gemaskerd bal

Datum Tijd Locatie Organisatie
29 december 2018 20:00 - 22:30 Jongerensoos Soosjaal

Zelf een masker maken en daarna een gemaskerd bal