Soosjaal – Open Soos

Datum Tijd Locatie Organisatie
31 augustus 2018 20:00 - 22:30 Jongerensoos Soosjaal