Soosjaal Raad

Datum Tijd Locatie Organisatie
5 november 2015 20:00 - 21:00 Babylon Jongerensoos Soosjaal

Meedenken over en mee organiseren van Soosjaal.