Links

Deze website bundelt initiatieven, diensten en activiteiten van organisaties of personen die zich inzetten voor de doelgroep mensen met autisme en hun omgeving in en om Woerden. Onderstaand een groot aantal links, zowel Woerdens, als regionaal en landelijk.

Autisme Woerden

Woerden Wijzer
Voor iedere inwoner met een ondersteuningsvraag.

Leerlingenvervoer gemeente Woerden
Informatie over leerlingenvervoer van de gemeente Woerden.

Uw Ouderplatform
Uw Ouderplatform is een ouderplatform in de regio Utrecht West. Opgezet door ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis in gedrag en/of leren. Zij staan samen sterk door o.a. ervaring en kennis te delen. Daarnaast is het platform actief in regionale belangenbehartiging.

ABA Centrum
Helpt kinderen met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand in hun ontwikkeling met behulp van de ABA principes (Applied Behavior Analysis).

Ameco
Groeien door doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kempie
Kindercoaching en -therapie, jongerencoaching en -therapie.

Kwintes
Begeleiding bij autisme bieden wij in de omgeving van Amersfoort en Utrecht. Beschermd wonen. Participeren. Maatschappelijke opvang. Begeleiding thuis.

NuZorg
Gespecialiseerd in vraaggerichte zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum of een lichamelijke en/of psychische beperking. Deeltijd wonen en logeerweekenden.

Stichting Elsa
Samenwerkingsverband van ondernemers die de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een hulpvraag willen verkleinen.

Samenwerkingsverband PO
Passend Onderwijs

Samenwerkingsverband VO
Een passende plek voor iedere leerling.

Zeker en Zorgeloos
Is een zorginstantie die op verschillende gebieden ambulante begeleiding en residentiële zorg biedt. Levert zorg aan gezinnen, jeugdigen en volwassenen met een zorgvraag.

Zorg-Los
Met een team van professioneel opgeleide mensen geeft Zorg-Los zorg op maat binnen dagbesteding en ambulante dienstverlening.

Dokter Bosman
Hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met milde psychische klachten of complexe problematiek, zoals (een vermoeden van) Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

CYM
Creatieve computercursussen voor kinderen, programmeren voor kinderen.

Aikido Centrum Woerden 
Aangepast sporten.

Individuele Studietoeslag
Als onderdeel van de Participatiewet kan Ferm Werk een individuele studietoeslag verstrekken aan studenten met een beperking. Dit is bedoeld voor studenten die na hun opleiding wel kunnen werken, maar niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Het is een extraatje voor studenten met een beperking, omdat zij minder of geen mogelijkheden hebben om hun studiefinanciering aan te vullen met inkomsten uit werk.

Autisme regionaal

NVA regio Utrecht
De leden van de NVA (Utrecht) zijn ouders (of familie) van kinderen met autisme, volwassenen met autisme en mensen die (meestal beroepsmatig) bezig zijn met autisme. Het voornaamste doel van de NVA-Utrecht is het onderlinge contact tussen ouders te bevorderen. Daarnaast is het bevorderen van voorzieningen in de provincie Utrecht van belang

Autismecafé – Nieuwkoop
De ontmoetingsplek voor ouders met een kind met autisme. Organiseert ook Funavonden voor jongeren met autisme.

Autismesoos – Utrecht
In Utrecht is elke tweede en vierde vrijdag van de maand een Autismesoos in De Wilg voor mensen met ASS van 18-88 +.

Chill Auti Café – Houten
Uitgaan in een omgeving waar een jongere met autisme zich thuis kan voelen, niets hoeft uit te leggen, je mag ontspannen, je veilig mag voelen, anderen kan ontmoeten, vrienden kan maken. Naar voorbeeld van Soosjaal Woerden.

De Spelende Wolf – IJsselstein
De Spelende Wolf is een organisatie die spelenderwijs werkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen van 6 tot 18 jaar.

Jouw Leerkracht – Alphen aan den Rijn
Praktische hulp, tips en handvatten bij dyslexie; voorlichting en advies bij autisme; lezingen en workshops; gericht op gezinnen, scholen en bedrijven.

Stichting Obliek – Montfoort
Stichting Sesam Montfoort biedt kinderen met een beperking tussen de 5 en 20 jaar, binnen hun woonomgeving mogelijkheden om sociale contacten aan te gaan, te sporten en te spelen.

Stumass – Utrecht 
Begeleiding in een van hun vier studentenhuizen. Ambulante begeleiding in een geclusterde setting en ambulante begeleiding aan studenten die zelfstandig wonen.

De Grasboom – Utrecht o.a.
De Grasboom is er voor jongeren met autisme die op eigen benen willen staan. Die prettig, veilig én op zichzelf willen wonen. In een eigen appartement, in een veilige omgeving, met  begeleiding in de buurt én een professioneel vangnet om zich heen.

Wooninitiatief – Harmelen
Nieuw te realiseren wooninitiatief in Harmelen, gemeente Woerden is op zoek naar bewoners die jong volwassen/ volwassen zijn met een autistisch spectrum stoornis.

Autisme Landelijk

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) maakt zich al ruim 30 jaar sterk voor de belangen van mensen met autisme, hun familie en omgeving in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Het doel is de maatschappelijke positie van kinderen en volwassenen met autisme te versterken. De NVA probeert een bijdrage te leveren aan de vermindering van de problemen of de verbetering van de situaties waar kinderen en volwassenen met autisme mee te maken hebben. De NVA is dé spreekbuis van en voor mensen met autisme en heeft ruim 14.000 leden.

Autisme Info Centra in Utrecht (AIC)
De landelijke site van het Autisme Info Centrum biedt informatie over het AIC in het algemeen. Een AIC is een informatie- en documentatiecentrum voor en door (ouders en partners van) mensen met autisme, waar echter ook anderen van harte welkom zijn. Het is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De AIC’s zijn gesloten tijdens de vakantieperiodes.

AutismeFonds
Op de website van het AutismeFonds vindt u informatie over het fonds van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Via het AutismeFonds zamelt de NVA geld in voor allerlei projecten om mensen met autisme te helpen. Geef ook! Giro 479!

Autipas
De AUTIPAS is door de NVA ontwikkeld naar Engels voorbeeld en is een persoonlijke pas waarop, behalve de contactgegevens van de pashouder, ook de belangrijkste kenmerken van autisme worden uitgelegd.
Op Uitmetkorting staat een overzicht van parken waar de pas geaccepteerd wordt.

Autisme ten top
Dit netwerk beoogt de beeldvorming rond autisme te verbeteren en kansen te scheppen voor professionals met een vorm van autisme op de Arbeidsmarkt.

Autismeweek
Om aandacht te geven aan Wereld Autisme Dag (2 april) organiseren de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds jaarlijks de landelijke Autismeweek in de eerste week van april.

Nationaal Autisme Register
Een unieke database met cijfers over autisme om de levensloop van mensen met autisme voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. De data uit het NAR zijn waardevol voor onderzoek naar wat kan helpen om de ontwikkeling van mensen met autisme te stimuleren en hun levenskwaliteit te verbeteren. Kinderen én volwassenen met autisme kunnen worden ingeschreven.

Martine Delfos
Het werk van Martine F. Delfos, biopsycholoog. Ze is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, als therapeut, als docent en als schrijfster en al vaak in Woerden te gast geweest voor diverse lezingen.

Annelies Spek
Hoofd van het Autisme Expertisecentrum, dat per 1 januari 2017 is geopend. Ze is klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker. Ze is gepromoveerd op ASS bij volwassenen en al eens in Woerden geweest voor een lezing.

Gijs Horvers
Vanuit zijn persoonlijke ervaring en expertise wil hij mensen graag helpen autisme beter te begrijpen. Hij was al eens in Woerden voor een lezing.

Autiminds – Jeroen Spapens
Na het succes van F*ck You Rain Man! autishow heeft hij zijn passie ontdekt voor muziek, zang en praten over hoe je weer terug kan komen in je eigen kracht als tijdelijk alles tegen zit. Hij was met genoemde show ook in Woerden.

IntoAutisme
Cursussen en coaching voor bewustwording omtrent autisme. Frans Coolen, specialist in autisme. Voorheen projectleider NVA, oprichter AIC’s.

Landelijke netwerk autisme
Het Landelijk Netwerk Autisme staat voor kennismanagement op het gebied van onderwijs en autisme.

Pas Nederland
PAS is de onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen uit het Autisme Spectrum.

Overige beperkingen Landelijk

Balans
Vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsstoornissen.

Impuls en Woortblind
Impuls & Woortblind is een belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten. Impuls & Woortblind streeft een samenleving na waarin deze kenmerken deel uitmaken van de normale verscheidenheid tussen mensen.