Links

Deze website bundelt initiatieven, diensten en activiteiten van organisaties of personen die zich vrijwillig inzetten voor de doelgroep mensen met autisme en hun omgeving in en om Woerden. Veel organisaties stelden we al voor, hieronder aanvullend nog een groot aantal links, zowel regionaal als landelijk.

Autisme Regionaal

Aikido Centrum Woerden 
Aangepast sporten.

Autismecafé Nieuwkoop
De ontmoetingsplek voor ouders met een kind met autisme. Organiseert ook Funavonden voor jongeren met autisme.

Autismesoos Utrecht
In Utrecht is elke tweede en vierde vrijdag van de maand een Autismesoos in De Wilg voor mensen met ASS van 18-88 +.

Chill Auti Café Houten
Uitgaan in een omgeving waar een jongere met autisme zich thuis kan voelen, niets hoeft uit te leggen, je mag ontspannen, je veilig mag voelen, anderen kan ontmoeten, vrienden kan maken. Naar voorbeeld van Soosjaal Woerden.

CYM
Creatieve computercursussen voor kinderen, programmeren voor kinderen.

Danscentrum Enjoy
Start vanaf zondag 18 oktober met speciale danslessen voor kinderen met een beperking. Informatie bij Arnieke van IJzendoorn, Danscentrum Enjoy, 06 38634029.

De Spelende Wolf
De Spelende Wolf is een organisatie die spelenderwijs werkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen van 6 tot 18 jaar.

Individuele Studietoeslag
Als onderdeel van de Participatiewet kan Ferm Werk een individuele studietoeslag verstrekken aan studenten met een beperking. Dit is bedoeld voor studenten die na hun opleiding wel kunnen werken, maar niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Het is een extraatje voor studenten met een beperking, omdat zij minder of geen mogelijkheden hebben om hun studiefinanciering aan te vullen met inkomsten uit werk.

Jouw Leerkracht
Praktische hulp, tips en handvatten bij dyslexie; voorlichting en advies bij autisme; lezingen en workshops; gericht op gezinnen, scholen en bedrijven.

Leerlingenvervoer gemeente Woerden
Informatie over leerlingenvervoer van de gemeente Woerden.

NVA regio Utrecht
De leden van de NVA (Utrecht) zijn ouders (of familie) van kinderen met autisme, volwassenen met autisme en mensen die (meestal beroepsmatig) bezig zijn met autisme. Het voornaamste doel van de NVA-Utrecht is het onderlinge contact tussen ouders te bevorderen. Daarnaast is het bevorderen van voorzieningen in de provincie Utrecht van belang.

SAMN
Het SAMN: Samenwerkingsverband Autisme Midden-Nederland bevordert de samenwerking van organisaties in alle sectoren in de provincie Utrecht, die zich richten op o.a. onderwijs, en het diensten- en zorgaanbod voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Stichting Sesam Montfoort
Stichting Sesam Montfoort biedt kinderen met een beperking tussen de 5 en 20 jaar, binnen hun woonomgeving mogelijkheden om sociale contacten aan te gaan, te sporten en te spelen.

Uw Ouderplatform
Uw Ouderplatform is een ouderplatform in de regio Utrecht West. Opgezet door ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis in gedrag en/of leren. Zij staan samen sterk door o.a. ervaring en kennis te delen. Daarnaast is het platform actief in regionale belangenbehartiging.

Woerden Wijzer
Voor iedere inwoner met ene ondersteuningsvraag.

Autisme Landelijk

Autipas
De AUTIPAS is door de NVA ontwikkeld naar Engels voorbeeld en is een persoonlijke pas waarop, behalve de contactgegevens van de pashouder, ook de belangrijkste kenmerken van autisme worden uitgelegd.
Op Uitmetkorting staat een overzicht van parken waar de pas geaccepteerd wordt.

Autisme Info Centra in Utrecht (AIC)
De landelijke site van het Autisme Info Centrum biedt informatie over het AIC in het algemeen. Een AIC is een informatie- en documentatiecentrum voor en door (ouders en partners van) mensen met autisme, waar echter ook anderen van harte welkom zijn. Het is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De AIC’s zijn gesloten tijdens de vakantieperiodes.

AutismeFonds
Op de website van het AutismeFonds vindt u informatie over het fonds van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Via het AutismeFonds zamelt de NVA geld in voor allerlei projecten om mensen met autisme te helpen. Geef ook! Giro 479!

Autisme ten top
Dit netwerk beoogt de beeldvorming rond autisme te verbeteren en kansen te scheppen voor professionals met een vorm van autisme op de Arbeidsmarkt.

Autismeweek
Om aandacht te geven aan Wereld Autisme Dag (2 april) organiseren de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds jaarlijks de landelijke Autismeweek in de eerste week van april.

IntoAutisme
Cursussen en coaching voor bewustwording omtrent autisme. Frans Coolen, specialist in autisme. Voorheen projectleider NVA, oprichter AIC’s.

Landelijke netwerk autisme
Het Landelijk Netwerk Autisme staat voor kennismanagement op het gebied van onderwijs en autisme.

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) maakt zich al ruim 30 jaar sterk voor de belangen van mensen met autisme, hun familie en omgeving in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Het doel is de maatschappelijke positie van kinderen en volwassenen met autisme te versterken. De NVA probeert een bijdrage te leveren aan de vermindering van de problemen of de verbetering van de situaties waar kinderen en volwassenen met autisme mee te maken hebben. De NVA is dé spreekbuis van en voor mensen met autisme en heeft ruim 14.000 leden.

Pas Nederland
PAS is de onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen uit het Autisme Spectrum.

Overige beperkingen Landelijk

Balans
Vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsstoornissen.

Impuls en Woortblind
Impuls & Woortblind is een belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten. Impuls & Woortblind streeft een samenleving na waarin deze kenmerken deel uitmaken van de normale verscheidenheid tussen mensen.