Aangepast sporten

Aangepast sporten

Hulp bij zoektocht aangepast sportaanbod

Kinderen en jongeren met autisme kunnen zich niet altijd aansluiten bij een reguliere sportvereniging. Voor hen is er aangepast sportaanbod, maar dit is soms lastig te vinden. Consulent aangepast sporten Judith Meeuwissen van Sportservice Midden Nederland kan helpen bij het zoeken van een geschikte activiteit.
Judith is op de hoogte van zowel het structurele sportaanbod in de regio, als van verschillende evenementen die door het hele land plaatsvinden. Via de website´usportanders´ kunnen geïnteresseerden op zoek naar aanbod, bijvoorbeeld via de button ‘Sport Zoeken’.

Nieuw aanbod

Soms is er behoefte aan een activiteit die nu nog niet wordt aangeboden. In die gevallen roept Judith zowel verenigingen, kinderen als ouders/verzorgers op om contact op te nemen. Bij gebleken behoefte kan ze ondersteunen in het opzetten van een nieuwe activiteiten.
Daarnaast kan de Judith verenigingen hulp bieden bij het creëren van de juiste randvoorwaarden om te kunnen sporten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de aanschaf van sporthulpmiddelen. Ook kunnen trainers worden opgeleid om les te geven aan bijvoorbeeld kinderen met autisme. Ook daarvoor kan Judith worden benaderd. Zo is de speciale atletiekgroep bij Clytoneus van start gegaan.

Contact

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Judith Meeuwissen, consulent aangepast sporten, regio Utrecht-West van Sportservice Midden Nederland en Olympisch Netwerk.

T: 030-7513840 M: 06-12949436
E: judith.meeuwissen@sportservicemiddennederland.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag.