Autisme Woerden

Autismevriendelijk

Autisme Woerden biedt informatie over initiatieven in Woerden en omstreken die voor mensen met autisme en hun naasten van belang kunnen zijn. Het gaat om niet-commerciële activiteiten en diensten van organisaties of personen die geen winstoogmerk hebben; die activiteiten en diensten vanuit vrijwilligerswerk aanbieden.

De initiatiefnemers van deze website gunnen mensen met een stoornis in het autisme spectrum net zoveel kansen in de maatschappij als mensen zonder autisme. Zij kijken vooral naar wat mensen met autisme wel kunnen en proberen ze op weg te helpen door goede initiatieven hier te verzamelen en eventueel zelf te ontplooien.

Mensen met autisme zijn mooie mensen met hun eigen kwaliteiten, zij zijn beautiful: be-auti-full.

Be-Auti-Full in Woerden!

Laatste nieuws

  1. Ontspannen het nieuwe jaar in Autismecafé 30 januari
  2. Bowlen met AS we Meet 16 februari
  3. Wonen met autisme als je ouder wordt
  4. Enquête Methylfenidaat bij AD(H)D en ASS
  5. Autisme Ontmoetings Dagen door heel Nederland
  6. Aanmelden kan nog voor Oudjaarsbal Soosjaal 28-12