Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren en zorgverleners – is vele malen groter.

Volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter Staal kan autisme het beste worden omschreven als verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. Meer over wat autisme is, vind je op de website van de NVA

Martine Delfos spreekt in haar theorie over een vertraagde en versnelde ontwikkeling van de hersenen dat leidt tot een regenboog aan leeftijden binnen 1 persoon, ofwel de MAS1P: Mental Age Spectrum whitin 1 Person. Dat komt omdat mensen met autisme zich volgens haar onderzoeken omgekeerd ontwikkelen: kinderen leren eerst cognitief en later sociaal-emotioneel. In Autisme ontrafelen zet ze de theorie uiteen.

Be-Auti-Full in Woerden!