Autisme

Kind liggend op het strandOnder autisme verstaan wij alle autismespectrumstoornissen zoals het Syndroom van Asperger, PDD-NOS, McDD en klassiek autisme. Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt zoals zicht, geur, geluid, en dergelijke wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding.

Levenslang

Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare, handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen. De handicap brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school of werk, relaties met anderen onderhouden en daardoor een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

Autistische stoornissen vallen onder de psychiatrische stoornissen en worden geclassificeerd volgens de criteria van de DSM-IV-TR, een systeem dat wereldwijd gebruikt wordt. Binnen deze criteria worden vijf subgroepen van autisme onderscheiden:

Ruim één procent van de Nederlanders – ca. 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme. De kans is dus groot dat iemand in uw directe omgeving autisme heeft: in uw familie, in uw vrienden- en kennissenkring, op uw vrijetijdsbesteding, op het werk. Autisme komt ook vanak voor in combinatie met andere beperkingen zoals ADD, ADHD, MCDD, Dyslexie.

Be-Auti-Full in Woerden!