Eenmaal in de zes weken ontmoeten volwassen vrouwen met autisme elkaar bij Welzijn Woerden om ervaringen uit te wisselen over allerlei thema’s waar ze mee in aanraking komen.

Deze vrouwen zijn minimaal 20 jaar oud, hebben een normale tot hoge intelligentie, respecteren elkaar en elkaars verhalen en gaan hier discreet mee om. Ze ontmoeten, wisselen ervaringen uit, ontspannen en netwerken. AS we Meet Vrouwen valt onder de paraplu van AIC Woerden en worden ondersteund door Simone Leushuis met de intentie om op termijn een zelfstandig functionerende groep te worden.

team@autismewoerden.nl