Paardrijden bij Handje Helpen

Handjehelpen gelooft in een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen wij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. Dat doen wij door een passende koppeling te maken tussen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden. Wij zijn ervan overtuigd dat hulpvragers, vrijwilligers en stagiairs zo elkaar kunnen versterken en extra kansen kunnen bieden om zinvol te participeren in de samenleving.

Wat we (gewoon) doen

Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiair. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie. Het uitgangspunt is altijd de behoefte van de hulpvrager.

Handjehelpen biedt hulp aan:

  • kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische en/of zintuiglijke beperking
  • kinderen en volwassenen met een chronische ziekte
  • kinderen en volwassenen met gedragsproblemen
  • mantelzorgers en overige familieleden die een steuntje in de rug nodig hebben

Iedereen is welkom om zich aan te melden met een hulpvraag of als vrijwilliger. Een telefoontje is genoeg om een intakegesprek te krijgen, een indicatiestelling is niet nodig. Handjehelpen is laagdrempelig. ‘Gewoon doen’ is ons motto.

[bgmp-map categories=”handjehelpen” center=”Pallas-Athenedreef 12, 3561 PE Utrecht”]

Contactgegevens

Handjehelpen regio Utrecht heeft haar werkgebied onderverdeeld in een aantal subregio’s, elk bestaande uit één of meer gemeentes. Elke subregio heeft z’n eigen regiocoördinator, die goed op de hoogte is van de situatie ter plekke en dicht bij zowel de hulpvrager als de vrijwilliger staat.

[bgmp-list categories=”handjehelpen”]Tel. 030-2632950
E info@hhru.nl
I: hhru.nl

Logo handjehelpen regio utrecht