Meedoen aan Nationaal Autisme Register?

In samenwerking met de VU & NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) doen het NAR (Nederlands Autisme Register)  onderzoek naar de levensloop van mensen met Autisme. Zij zijn hard op zoek naar ouders van jonge kinderen met autisme of vertegenwoordigers van mensen met autisme en een verstandelijke beperking voor in hun onderzoek, of naar mensen die geen autisme hebben en tot de controlegroep kunnen behoren.

In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis (ASS). We weten nog te weinig over de levensloop van mensen met autisme om hen optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze reden is het Nederlands Autisme Register (NAR) opgericht. Het NAR is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van het NAR is om de levensloop van kinderen, adolescenten en volwassenen met autisme (en een verstandelijke beperking) voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Daarnaast wil het NAR in samenwerking met de NVA opkomen voor de belangen van mensen met autisme – in al hun diversiteit. Meer informatie vindt u op onze website: www.nederlandsautismeregister.nl

Deelnemers ontvangen ongeveer één keer per jaar een online vragenlijst. Per keer kan de deelnemer beslissen of hij/zij wil meedoen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem.

Zie ook de:
NAR_flyer A5_Ouders
NAR_flyer A5_Verstandelijk Beperking
NAR_flyer A5_algemeen