Thema-avond Tieners en autisme 1 februari online

Aanmelden voor de thema-avond over tieners en autisme op dinsdag 1 februari 2022 kan nog steeds. Deze avond is online. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt een betaalverzoek en kort van tevoren de zoomlink via de mail. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, kan dat nog steeds door te mailen naar aanmelden@autismewoerden.nl

De avond is om 19.30 uur via Zoom. Welkom vanaf 19.15 uur. Einde programma om uiterlijk 22.00 uur. Die avond geeft Suzanne Agterberg een lezing over tieners en autisme en het belang van goede psycho-educatie. De Woerdense Laura Koelink-Wortman is trainer in deze regio en zal ook aanwezig zijn om over de training te vertellen en vragen te beantwoorden.

Suzanne Agterberg
Laura Koelink

Over het waarom

Het begrijpen en begeleiden van tieners met autisme is niet eenvoudig. Suzanne gaat in op het belang van goede psycho-educatie aan tieners als het gaat om enerzijds het kennen van hun eigen autisme, maar vooral ook het (kunnen) omgaan met hun eigen noden en behoeftes. En hoe jij als ouder, leerkracht of begeleider hierin kunt ondersteunen!

Over de lezing

De basis van deze lezing wordt gevormd door het boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’. In de lezing komen aan de orde:
1) Welke processen spelen er, zichtbaar én onzichtbaar, bij jongeren met autisme, waar zij, maar ook hun omgeving, rekening mee moet houden?
2) Autisme in de puberteit: wat zijn (extra) uitdagingen?
3) Psycho-educatie en ondersteuning door middel van de wegwijzers.
4) (psycho-educatie over) Stress bij autisme: het belang van zelfregulatie.
5) Psycho-educatie door middel van ‘oneliners’: spreek dezelfde taal!

Over Suzanne

Suzanne Agterberg-Rouwhorst heeft 20 jaar ervaring als leerkracht, intern begeleider en autismespecialist in zowel het basis- als (voortgezet) speciaal onderwijs. Suzanne schreef eerder het boek Autisme anders bekijken- omdat geen kind hetzelfde is. Dit boek is de basis voor verschillende lezingen en cursussen die zij geeft in Nederland en België, vanuit haar bureau Spectrumvisie. “Het verschil kunnen maken voor kinderen met autisme,” is wat Suzanne drijft. Dit is ontstaan in haar jeugd, waarin zij zelf een ‘anders dan anders kind’ was. Autisme speelt ook in haar eigen gezin een grote rol. De combinatie van deze ervaringsdeskundigheid met theoretische kennis én onderwijservaring, maakt dat Suzanne veel te vertellen heeft als het gaat om anders kijken naar gedrag.

Over de kosten en toegang

Zin om deel te nemen? meld je dan aan via aanmelden@autismewoerden.nl.  De kosten bedragen 2,50 euro per huishouden. Voor professionals is het 5 euro per aansluiting. Deze week krijgt iedereen die zich heeft aangemeld een betaalverzoek. Dinsdag 1 februari ontvangt iedereen die heeft betaald de zoomlink voorafgaand aan de lezing. De avond wordt niet opgenomen.