AIC op Vrijwilligersmarkt

Op zaterdag 10 oktober vindt op het Kerkplein in Woerden tussen 11.00 en 16.00 uur een informatie- en vrijwilligersmarkt plaats waar AIC Woerden ook een kraam heeft. U bent van harte welkom om ons en andere organisaties te bezoeken.

40 organisaties die zich op zorg, welzijn en ondersteuning richten staan op deze markt om de inwoners van Woerden met hun werk bekend te maken. Vanuit de formele zorg is een groot aantal organisaties present, net als vanuit de informele zorg. Dat zijn er 25 die allemaal werken met deskundige vrijwilligers. Hun rol wordt steeds belangrijker nu er veel verandert in het sociale domein. Mensen moeten eerst binnen de eigen omgeving hulp en zorg zoeken, als dat niet lukt kunnen zij een beroep doen op vrijwilligersorganisaties en pas als dat ook niet werkt, komen zij in aanmerking voor professionele hulpverlening.

Vrijwilligerswerk?
Tijdens de markt kunt u ook kijken of er een bepaalde organisatie is waarbij u zich thuis voelt en waarvoor u vrijwilligerswerk zou willen doen.

In de A5 flyer Vrijwilligersmarkt treft u meer informatie over deze informatie- en vrijwilligersmarkt. We ontmoeten u graag bij onze kraam op de markt.