Arbeid en Autisme

Laat u donderdagavond 7 februari informeren en inspireren op het gebied van arbeid door vier deskundigen van UWV, Sluisgroep, Flexwinkel en MEE-UGV.

Wat zijn de contouren van de nieuwe Participatiewet, blijft de Wajong en op welke manier, hoe is het nu geregeld en waar krijgt u vanaf 2014 mee te maken? Allemaal vragen waarop donderdag 7 februari een antwoord komt. De inleiders wisselen belangrijke theorie af met praktijkvoorbeelden en spelen op elkaar in. Het wordt een interactieve avond met na de pauze een forumdiscussie. Uw inbreng is van belang want vele partijen moeten hun beleid nog gaan afstemmen op de nieuwe wetgeving.

Inloop vanaf 19.15 uur met vanaf 19.45 uur het programma:

19.45 uur             Welkom

19.50 uur             UWV Arbeidsdeskundige en Re-integratie adviseur, Vildan Camurlu.

20.10 uur            Directeur van de Sluisgroep (sociale werkvoorziening), Ivo Korte

20.20 uur            Jobcoach Flexwinkel Re-integratie en Jobcoaching, Ronald den Dekker

20.30 uur             Arbeidsconsulent van MEE-UGV, Khalid Assahsah

20.40 uur             Pauze

21.00 uur             Forum

21.30 uur             Afsluiting

22.00 uur             Einde

Aanmelden kan nog via de kalender van deze website.

Logo AIC - Autisme Informatie Centrum