Autismeweek in teken van diversiteit: Hoe uniek ben jij?

De Autismeweek vindt dit jaar plaats van 25 maart tot en met Wereld Autismedag op 2 april. Dit keer
staat de diversiteit binnen het spectrum van autisme centraal: Hoe uniek ben jij? Want ken je één
iemand met autisme, dan ken je één iemand met autisme.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) laat graag zien hoe verschillend mensen met autisme
zijn. Door een realistisch beeld te geven hoe het is om autisme te hebben, met alle positieve en
negatieve kanten die daarbij horen. Zo is er voor journalisten een factsheet ‘autisme in de media’
ontwikkeld.

“Helaas ervaren mensen met autisme geen open en inclusieve samenleving. Als er meer oog is voor
de individuele talenten, kwetsbaarheden, wensen en behoeften van mensen met autisme, kunnen
mensen mét en zónder autisme samen optrekken om de samenleving voor iedereen vriendelijker te
maken”, stelt Caroline Verkerk, directeur van de NVA en het AutismeFonds. “Onze leden merken
dagelijks dat stigma’s over mensen met autisme hen in de weg zitten bij het vinden van werk, het
leggen van contacten of het ontvangen van de zorg die zij nodig hebben.”

Activiteiten
Tijdens de Autismeweek organiseert de NVA in het hele land activiteiten. Zo was er op maandag 27
maart de lezing ‘Diversiteit binnen het spectrum van autisme’ door Sander Begeer (hoogleraar aan
de Vrije Universiteit van Amsterdam) en Jasper Wagteveld (ambassadeur NVA). Op vrijdag 31 maart
opent de NVA de Amsterdamse beurs. Ook reikt de NVA die dag de AutismeVriendelijkheidsprijzen
uit aan de organisatie, persoon en leerkracht die het meest rekening houdt met autisme.
Kijk voor meer informatie op autismeweek.nl  voor alle activiteiten in het land.

Online collecteweek
In de NVA-AutismeWeek wordt bovendien geld ingezameld voor het AutismeFonds. Iedereen kan
een online collectebus aanmaken op autismefonds.digicollect.nl Want autisme is niet te genezen,
maar onbegrip wel!