Ook Woerden Wijzer op thema-avond AIC

Tijdens de thema-avond van AIC Woerden op donderdag 13 november is Woerden Wijzer ook met een aantal personen aanwezig om u wegwijs te maken. Woerden Wijzer is de toegangspoort tot welke vorm van zorg, begeleiding of ondersteuning dan ook. Aanmelden kan nog steeds via de kalender van deze website.

AIC Woerden organiseert op donderdag 13 november een thema-avond over alle veranderingen in het sociale domein. Hiervoor zijn deskundige Hans van der Knijff van Per Saldo en Woerdense wethouders aanwezig en iemand van WoerdenWijzer.

Op 1 januari 2015 gaan vele zorgtaken over naar de gemeente, maar wat betekent dat nu concreet voor de hulp en zorg die mensen krijgen, voor indicaties, hulp- of zorgverlening. Wat zijn de veranderingen in WMO en PGB, hoe gaat dat straks als de gemeente de uitvoering gaat doen. Hoe goed is Woerden hierop voorbereid, wat zijn de uitgangspunten, de criteria. Hoe zit het met begeleiding, werk, passend onderwijs, kortom, hoe zit het allemaal precies?

Inleiders
Deskundige op het gebied van Wmo en PGB Hans van der Knijff van Per Saldo gaat op een boeiende manier in op algemene veranderingen terwijl de Woerdense wethouders Yolan Koster (sociale domein) en Bob Duindam (jeugd) inzoomen op de Woerdense situatie waarbij alles straks gaat lopen via WoerdenWijzer.

Programma
19.00 uur             Inloop met koffie/thee
19.30 uur             Opening en welkom AIC, gevolgd door korte toelichting op rol en werk                             van de NVA, door de in Woerden woonachtige NVA regio Utrecht                                     voorzitter Nico van der Does
19.40 uur             Inleiding Hans van der Knijff
20.30 uur             Pauze
20.45 uur             Wethouders Koster en Duindam over de Woerdense situatie                                           waarna er alle gelegenheid voor vragen is aan alle deskundigen
21.45 uur             Afsluiting
22.00 uur             Tot deze tijd gelegenheid om na te praten, boeken in te zien e.d.

Aanmelden en bewijs van toegang meenemen
Belangstellenden kunnen zich voor de thema-avond opgeven via de kalender van deze website. De toegang voor NVA-leden is gratis. Hiertoe bij het veld ‘opmerkingen’ het lidnummer invullen (gelijk aan het debiteurennummer: te vinden op de lidmaatschapsfactuur van  NVA). De toegang is € 5,- voor ouders/partners die geen lid zijn van de NVA. Hulpverleners en professionals betalen € 10,- per persoon.  De per e-mail verzonden bevestiging dient gelijk als bewijs van toegang. Deze printen, meenemen, bij binnenkomst overhandigen en het bedrag voldoen.

Uitnodiging thema avond AWBZ WMO PGB en Autisme 131114

Logo AIC - Autisme Informatie Centrum