Bijeenkomst gemeente ‘Zorg voor elkaar’

Op woensdagavond 27 maart organiseert de gemeente een bijeenkomst voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar van wie de kinderen op dit moment extra ondersteuning krijgen op school en/of in het gezin.

Vanaf 2015 krijgen gemeenten nieuwe taken op het gebied van welzijn, zorg en werken. Daarom wil de gemeente in gesprek met ouders van wie kinderen extra ondersteuning krijgen, te weten komen wat vindt u belangrijk vindt en wanneer de ondersteuning goed geregeld is.

Meepraten kan tijdens de Bijeenkomst Zorg voor elkaar, meepraten over ondersteuning op maat, bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar.
Ouders van kinderen die van een gemeentelijke voorziening gebruik maken, hebben deze uitnodiging al persoonlijk ontvangen, maar iedereen is welkom.

Wanneer:           Woensdag 27 maart 2013
Locatie:              Willem Alexanderschool, Anton Mauvestraat 1, Woerden
Tijd:                    20.00 uur tot 22.00 uur

Gemeente Woerden wil zich goed voorbereiden op de nieuwe taken. In de brief ondertekend door wethouder zorg en welzijn Yolan Koster-Dreese staat: “Ik wil daarom graag op de hoogte raken van uw ervaringen met de huidige situatie en uw verwachtingen voor de toekomst van uw kinderen. Ik ben benieuwd naar de kansen die u ziet om voor uw kind ondersteuning op maat te bieden. Ik ontmoet u daarom graag op 27 maart!
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via zorgvoorelkaar@woerden.nl.
Ik hoop dat u bereid bent uw ideeën en opvattingen met ons te delen.
Meer informatie in de flyer bijeenkomst zorg voor elkaar.

Bent u 27 maart verhinderd, maar wilt u wel graag uw ervaringen en ideeën met ons delen? Maak dan een afspraak voor het spreekuur met een beleidsadviseur.
Locatie en tijdstip komen in overleg tot stand.
Stuur voor een afspraak een e-mail naar zorgvoorelkaar@woerden.nl

Logo Woerden - klik hier om naar de homepage te gaan

Op deze avond zijn ook vrijwilligers van AIC Woerden aanwezig en een vertegenwoordiging namens Ouders voor Passend Onderwijs Woerden.

Logo AIC - Autisme Informatie Centrum