Bijeenkomst Passend Onderwijs voor ouders

Op 6 februari organiseert Uw Ouderplatform in de grote zaal van Welzijn Woerden aan de Rembrandtlaan 2 een bijeenkomst met het onderwerp ‘wat verwachten ouders van passend onderwijs?’ 

Thema voor deze avond is ‘Passend onderwijs, hoe ziet dat eruit voor uw kind?’. Deze avond, die duurt van 20.00 tot 22.00 uur, is alléén bedoeld voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het basis, voortgezet en speciaal onderwijs in de gemeenten Woerden, Stichtse Vecht, Montfoort, De Ronde Venen en Oudewater. Ook ouders van thuiszitters zijn welkom. Maximaal kunnen 60 personen deelnemen. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij.

Op het programma staat een presentatie over passend onderwijs door Piet Vromans, adviseur bij steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Na de pauze volgt een interactief programma waarin er gezamenlijk aandachtspunten voor het onderwijs van de kinderen kunnen worden geformuleerd. In groepjes met een gesprekspartner zullen verschillende thema’s aan bod komen. Het laatste gedeelte van de avond wordt met alle aanwezigen het resultaat van deze gesprekken gedeeld. Een verslag over deze avond wordt beschikbaar gesteld aan de gemeenten in de regio en aan de samenwerkingsverbanden onderwijs.

Aanmelden verplicht via het aanmeldformulier op www.uwouderplatform.nl.

Deze bijeenkomst is er één in een serie van zeven die in Nederland georganiseerd worden vanuit het Netwerk Ouderinitiatieven.

Logo Uw Ouderplatform