Doelgroepgerichte activiteiten

Jongerensoos Soosjaal bestaat al 4,5 jaar, vorig jaar zijn we gestart met AS we Meet voor volwassenen en een groep voor vrouwen met autisme, allemaal met een gemiddelde & hogere intelligentie. Nu ontbreekt er een activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd en we willen weten of hiervoor animo is.

Soosjaal is op de laatste vrijdag van de maand bij Babylon, AS we Meet met enige regelmaat op vrijdagavond, soms op een andere dag, en de vrouwen komen tot nu toe bij elkaar op donderdagavond, de eerstvolgende keer op 15 september bij Welzijn Woerden. Nieuwe aanmeldingen gaan via de mail.

Ook voor kinderen
In deze serie van activiteiten ontbreekt iets voor de jongere doelgroep. We willen best iets organiseren, dus laat het ons weten als u behoefte hebt aan bijvoorbeeld een leuke activiteit in Speelbos Molenvliet op een woensdagmiddag, dan proberen we samen met het Beweegteam Woerden iets op te zetten. Dat kost geld en daarvoor willen we dan subsidie aanvragen, maar niet voordat we weten of er animo voor is.
Dus mail ons en laat weten of u belangstelling hebt.

Logo AIC - Autisme Informatie Centrum