Drukbezochte thema-avond AIC Woerden: Autisme en vrije tijd

Door bezoeker Ans van Rossum

Op donderdag 31 mei stond het thema Autisme en vrije tijd centraal onder leiding van Bart van Vliet uit Woerden. Hij is een NLP-coach * die ook kinderen en jongvolwassenen met autisme begeleidt in het dagelijkse leven.

Er is een onderscheid tussen regels en afspraken. Regels gelden altijd, afspraken vul je samen en in overleg in. Tijdens vakantie draait het niet alleen om de wensen van de kinderen, maar dan zijn ook de wensen van de ouders belangrijk. Hier gingen we als groep mee aan de slag. We wisselden ervaringen uit over onze vakanties met kinderen en kregen de opdracht om onze eigen  wensen voor de vakantie te vertalen naar doelen die je ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Bij NLP werk je dan met affirmaties. Dat betekent dat je je doelen helder, specifiek, concreet  en in de tegenwoordige tijd formuleert. Hierbij zorg je dat je het vertrouwen hebt dat het ook gaat lukken. Deze affirmaties ga je dan herhalen.
Tijdens het gesprek kwam naar voren dat met name moeders soms moeite hebben tijd af te bakenen voor hun eigen wensen en doelen, en dat deze tijd juist zo belangrijk is om je eigen batterij weer op te laden. Hierbij merkte Bart op dat ook de energie van vaders in een gezin belangrijk is, naast die van de moeders die veel doen en vaak een sterke binding met hun kind(eren) hebben.

Vieren
Bart deed de suggestie om de laatste week voor de start van de schoolvakantie een rustpunt of ritueel te creëren in je gezin, waarbij je samen even stilstaat en viert wat allemaal goed is gegaan het afgelopen schooljaar, kinderen leven namelijk in schooljaren en niet in kalenderjaren. Hierbij kun je je kinderen ook complimenten geven over de groei die ze het afgelopen jaar hebben doorgemaakt.

Belangrijk is regels en afspraken te maken, je eigen grenzen te stellen, voor jezelf een doel te bepalen voor de vakantie en er in te geloven.

Gamen
Aan het eind kwam nog aan de orde hoeveel tijd je kind achter tv en computer doorbrengt. Martine Delfos heeft hier het  boek Let’s game over geschreven, en er is op internet een artikel van haar terug te vinden over de Virtuele wereld. Ook van haar is het boek Virtuele ontwikkeling van de jeugd uit 2009.

Bart van Vliet, Esenco Coaching, Woerden

* NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren) is een manier van denken waarbij de focus ligt op bewustwording van je eigen gedrag, je leert stil te staan bij de miljoenen gedachten die je als individu op een dag kan hebben, en deze zo positief mogelijk te sturen of te kaderen.  Je gedachten bepalen namelijk hoe je iets beleeft. Ook als het regent is er nog steeds de waarheid dat de zon altijd schijnt (ook al is het dan achter de wolken). Een vader van een zoon vertelde dat zijn zoon bij regen niet over slecht weer sprak maar over nat weer.  Daarnaast  wordt bij NLP geleerd om meer bewustzijn in je handelingen te leggen, het voordeel van dit  bewustzijn is dat je steviger staat, wat het ook makkelijker kan maken om conflicten te hanteren. Een ander sterk uitgangspunt is: “Je bent goed zoals je bent”.

Logo AIC Woerden