Een vernieuwende kijk op psycho-educatie voor jongeren met autisme

Op wereld Autisme Dag, 2 april 2022, is de Jouw Autisme Methodiek gelanceerd.
Jouw Autisme biedt een complete methodiek voor professionals om zelf
psycho-educatie te geven aan jongeren met autisme. De methodiek is ontwikkeld vanuit de nieuwste inzichten rondom het ondersteunen en
sterk maken van jongeren met autisme. Waarbij autisme niet wordt gezien als stoornis of
handicap, maar als kwetsbaarheid in de informatieverwerking. Het is van groot belang om
hierbij een evenwicht te vinden tussen “zorgen voor jezelf’ en aanpassen aan dat wat de
omgeving van je vraagt.

Deze visie is niet eerder verwerkt in psycho-educatie over autisme voor jongeren. Jouw
Autisme is gebaseerd op prijswinnend master-onderzoek, en ontwikkeld door
autismespecialist en ervaringsdeskundige Suzanne Agterberg. Zij is voorzitter van de NVA
Expertgroep Autisme & Onderwijs en geeft al jaren training over autisme aan ouders en
professionals. Haar missie is dat alle kinderen (met autisme) zichzelf kunnen en mogen zijn.
Suzanne leert tijdens de uitgebreide training die de start vormt van het werken met de
methodiek, autismecoaches en professionals uit de zorg en het onderwijs om vanuit een
realistische maar zeker ook positieve benadering jongeren hun eigen weg te laten vinden,
mét hun autisme. Vervolgens kunnen deze trainers zélf aan de slag met behulp van vele
materialen uit de ToolBox Jouw Autisme en de digitale materialen en werkvormen op het
online platform.

Meer weten? Kijk op www.jouwautisme.nl
In de autismeweek geldt (tot 10 april) een aantrekkelijke korting op de aanschaf van de
complete methodiek (training, ToolBox en toegang tot het online platform). Gebruik
hiervoor de code AUTISMEWEEK22.