Er is nog plek bij de ouderbijeenkomst

De avond voor ouders van kinderen met autisme is op dinsdagavond 29 september van 20.00 – 21.30 uur in De Plint.

Voor de Corona zouden we eigenlijk al van start met de oudergroep omdat we met enige regelmaat vragen krijgen over het uitwisselen van ervaring tussen ouders met kinderen met autisme in de basisschoolleeftijd. Gelukkig kunnen we weer bij elkaar komen op gepaste afstand.

Deze eerste bijeenkomst staat in teken van ontmoeting en we zullen inventariseren waar behoefte aan is. Het is de bedoeling om eenmaal in 6 à 8 weken samen te komen.

Er is al een aantal aanmeldingen maar meer ouders zijn van harte welkom.

Wilt u hier ook aan deelnemen? Stuur dan een mail naar team@autismewoerden.nl