Ervaringsmaatje voor jonge mantelzorgers

Ben jij of ken jij een jonge mantelzorger (JMZ) die een Ervaringsmaatje kan gebruiken? Het afgelopen jaar zijn is Handje Helpen het Ervaringsmaatjesproject gestart. Ze ondersteunen JMZ’ers door hen te koppelen aan een stagiair(e) die zelf is opgegroeid met zorg in de thuissituatie: een Ervaringsmaatje. Vanaf september kunnen we weer nieuwe koppelingen maken! Aanmelden kan nu via  deze link.

Kinderen en jongeren die opgroeien met een gezins- of familielid met een ziekte, beperking of verslaving kunnen zorgtaken hebben, maar zich ook zorgen maken óver, rekening houden met de thuissituatie, en zelf aandacht missen. Dat hoort bij Jonge MantelZorger, JMZ’er zijn. De thuissituatie wordt door de JMZ’ers vaak als normaal gezien, ze zijn het gewoon zo gewend. Hierdoor wordt het als geen ‘probleem’ ervaren of (h)erkend. Toch kan het dan juist fijn zijn om een maatje te hebben die weet hoe het is om als JMZ’er op te groeien. Zie HH-Ervaringsmaatjes-digiflyer 27-2-2017-LR voor meer informatie.