Gedicht ‘Ongeschikt?’ Marco van der Bij

Stadsdichter Marco van der Bij schreef speciaal voor de doelgroep mensen met autisme het gedicht ‘Ongeschikt?’ dat hij voordroeg bij de opening van het Symposium ‘Aan de slag met Autisme’ op 21 juni 2013. 

Ongeschikt?

Slechts oppervlakkig
van de buitenkant
beoordeeld
ongeschikt

ze doen
alsof je achterlijk bent
stempel op je voorhoofd
en opzouten

je jong gemerkte gezicht
fronst

onmerkbaar
borrelen binnen duizenden ideeën
de mogelijkheden op vele vlakken
onbegrensd
maar niet in dit benauwde hokje
dat anderen ongevraagd
om je heen hebben gezet

en dan vinden ze het gek
dat je nooit rent
ze zien niet
dat je de nieuwste
zevenmijlslaarzen draagt
en al vele lichtjaren voorsprong hebt

Marco van der Bij, 30-05-2013

Ongeschikt Marco van der Bij 30 mei 2013