Gedrag beter begrijpen

Op woensdag 27 september is er weer een autismecafé in het gebouw ‘de Bun’ in Noorden. Het onderwerp deze avond is: ‘Gedrag beter begrijpen en probleem gedrag voorkomen’. Alice Padmos van het CCE (centrum voor Consultatie en Expertise) is gastspreekster.

CCE geeft  advies aan zorgprofessionals over cliënten die in een uitzichtloze situatie dreigen te komen. Vaak is er sprake van probleemgedrag, en perspectief op verbetering lijkt te ontbreken. Het CCE probeert samen met alle betrokkenen een beeld te krijgen van de oorzaken van het probleemgedrag. Dan blijkt vaak dat er sprake is van onvermogen en niet van onwil. Of van patronen die tussen kind, hulpverleners en ouders zijn ontstaan en waar niemand meer uitkomt.

Alice komt uitleg geven over bepaald gedrag bij mensen met een vorm van autisme en geeft ons tips en adviezen hoe we bepaald gedrag kunnen voorkomen. Natuurlijk is er voldoende ruimte voor vragen, opmerkingen en eigen ervaringen. Het autismecafé is er ouders, verzorgers, betrokkenen van kinderen en volwassenen met een vorm van autisme, opent om 19.45u zijn deuren en entree en de koffie en de thee zijn gratis.

Aanmelden is niet verplicht, wel prettig via autismecafenieuwkoop@hotmail.com