Geen koffieochtenden meer

Het is jammer, maar de koffie-ochtenden van AIC Woerden worden onvoldoende bezocht en het vrijwilligersteam heeft dan ook besloten hiermee te stoppen. De geplande koffie-ochtenden op 9 november en 14 december komen te vervallen.

Omdat de koffie-ochtend vervalt, is er gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen tijdens de inloopavond, iedere laatste donderdag van de maand.
U bent van harte welkom op donderdag 29 november tussen 19.30 en 21.00 uur
bij MEE in de zorgpassage van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.
Er blijft gelegenheid voor 1-op-1-gesprekken.