Gespreksgroep vrouwen met autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) start samen met de regio Utrecht een pilot voor gespreksgroepen voor volwassenen met een vorm van autisme. In Woerden komt een speciale gespreksgroep voor vrouwen met autisme waarvoor de NVA nog belangstellenden zoekt.

Deze gespreksgroep zal naast de reeds bestaande regiogroep gaan draaien en heeft de volgende uitgangspunten:

 • Deelname is op vrijwillige basis, de eerste keer vrijblijvend, daarna verbindt u zich voor een nader te bepalen tijd.
 • De deelnemer is gemotiveerd om aan een groep mee te doen.
 • De deelnemer heeft een vorm van autisme of een sterk vermoeden hiervan.
 • De deelnemer is 20+.
 • De deelnemer is gemiddeld tot hoog functionerend.
 • De groepsgrootte is 8 a 10 deelnemers.
 • De groepen worden begeleid door een gespreksleider. Indien mogelijk draaien groepen uiteindelijk zelfstandig met een gespreksleider uit de groep zelf.
 • De gespreksleider bepaalt in samenspraak met de groep de onderwerpen.
 • De groepen hebben geen direct hulpverlenende doelstelling, ze richten zich dus niet op een specifieke hulpvraag en bijbehorende behandeling.
 • De contactgroepen komen eens in de maand of eens in de twee maanden bij elkaar, dit wordt bepaald door de groep en de gespreksleider. Ook  tijdstip wordt bepaald door de gespreksleider en de groep.

Bent u op zoek naar contact in de vorm van een gespreksgroep met andere volwassenen met autisme, dan kunt u dat laten weten door een mail te sturen aan lotgenoten@nva-utrecht.nl. Wilt u in uw mail zo mogelijk onderstaande punten vermelden:

 • Uw motivatie om aan de gespreksgroep mee te willen doen.
 • Uw ideeën over deze groep.
 • Uw verwachtingen t.a.v. deze groep.

Ook niet-NVA leden kunnen reageren. Na de eerste bijeenkomst is lidmaatschap van de NVA een voorwaarde.

Andere groepen
Volwassen mannen met autisme kunnen zich ook aanmelden, maar dan voor een groep in Amersfoort of De Bilt. Vrouwen die liever in een gemengde groep willen, kunnen terecht in De Bilt.