Graag uw mening

AIC Woerden gaat via een enquête breed onderzoeken wat bezoekers en andere belangstellenden van de activiteiten vinden, en waaraan zij eventueel behoefte hebben. Wij vragen een paar minuutjes van uw tijd.

AIC Woerden is 5,5 jaar actief, heeft veel themamiddagen en -avonden georganiseerd en had in het begin ook koffieochtenden. We hadden voorheen vaste inloopmomenten, nu is dat op afspraak. In 2012 zijn we gestart met Soosjaal, dit jaar met AS we Meet en met een speciale vrouwengroep.

Wat we graag willen weten is of al deze activiteiten nog aansluiten bij de doelgroep en hun ouders, familie en andere betrokkenen. Misschien hebt u andere wensen en ideeën , zoals workshops, gespreksgroepen, ondersteuning thuis, bepaalde thema’s om te behandelen tijdens een themamiddag- of avond of op een andere manier. Die kunt u allemaal vermelden in de enquête.

Wij hopen dat u een paar minuten tijd neemt om deze enquête in te vullen, zodat wij zoveel mogelijk informatie ontvangen. Dat helpt ons de juiste activiteiten te organiseren.

Procedure
De enquête straat tot en met 30 november online. In december gaan we de uitkomsten bekijken en interpreteren. In januari bespreken we dit uitgebreid met ons team, waarna wij u over de uitkomsten en ons plannen zullen informeren.

U vindt de link naar de enquête ook terug op de homepage van deze website in de linkerbalk. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Logo AIC - Autisme Informatie Centrum