Hoe communiceren met autistisch kind, jongere of volwassene

Tijdens het autismecafé Nieuwkoop op woensdag 19 maart 2014  is drs. Alice Padmos te gast. Zij gaat in op het thema van deze avond ‘communicatie met je kind’.

Bepaalde gebieden van de hersenen werken bij mensen met autisme anders dan bij een gemiddeld persoon. Onder andere het gebied waar informatie verwerkt word.Mensen met autisme ontvangen alle informatie, ‘prikkels‘, apart. Normaal gesproken plaatst een persoon informatie die binnen komt in een context, het ‘referentiekader’. Eerdere ervaringen worden ‘opgeslagen’ en gekoppeld aan nieuwe ervaringen. Hierdoor kan een persoon verbanden leggen, sociale interactie begrijpen en informatie op de bedoelde manier interpreteren.

Mensen met autisme hebben moeite met de prikkelverwerking. Omdat prikkels apart binnen komen en autistische personen informatie moeilijk kunnen afweren, is de omgeving bepalend voor deze mensen.

Alice Padmos is directeur van het Centrum voor Consultatie en Expertise www.cce.nl en gaat in op de vragen als:

• Hoe kan de communicatie met een kind met autisme verlopen in de verschillende ontwikkelingsfases?
• Wat werkt wel? Wat werkt niet?
• Hoe blijf je in contact met je kind/jongere/volwassene?

Verder worden er tips en ervaringen uitgewisseld.

Info
Het autismecafé vindt plaats in het gebouw ‘de Bun’ aan de Anemonenstraat 25 in Noorden (gemeente Nieuwkoop). U bent welkom vanaf 19.45 uur, dan staan de gratis koffie en thee klaar. MEE en NVA zijn aanwezig, evenals het centrum Jeugd en Gezin.
In de bibliotheek van het AutismeCafé kunt u boeken en films lenen over autisme.
Van tevoren graag aanmelden via: autismecafenieuwkoop@hotmail.com

Het autismecafé is voor alle ouders, familieleden, vrienden, hulpverleners, leerkrachten van mensen met een vorm van autisme. Voor informatie, tips en andere activiteiten kunt u de facebookpagina bezoeken: autismecafenieuwkoop.

Logo AutismeCafe