Maatwerk in het basis- en middelbaar onderwijs

Op woensdag 29 maart is er weer een autismecafé Nieuwkoop. Het thema van deze avond is: Maatwerk in het basis- en middelbaar onderwijs. Gastspreekster is Anita de Jong, orthopedagoog-generalist met de aantekening psychodiagnostiek.

Het specialisme van Anita de Jong is leerproblemen. Daarnaast geeft ze ook psychologische hulpverlening aan kinderen en  jeugdigen, schooladvisering rond passend onderwijs en ouderbegeleiding. Ze begeleidt kinderen, ouders en scholen bij leer-, aandachts- en gedragsproblemen thuis en op school.  Ze vindt dat ieder kind in het basis- en middelbaar onderwijs zich optimaal moet kunnen ontwikkelen, op de manier die het beste bij hem of haar past. Anita helpt kinderen en jeugdigen met en zonder de diagnose inzichtelijk te krijgen op welke momenten en in welke situaties de problemen een belasting vormen en probeert om daar met ouders en school oplossingen voor te bedenken.

Wanneer een kind moeite heeft met het overzien en ‘plannen’ van zijn werk, concentratieproblemen heeft, nog veel geholpen moet worden, het werk snel afraffelt en niet rustig controleert, helpt zij de juiste begeleiding zoeken. Daarnaast organiseert ze informatieve, interactieve bijeenkomsten rond leerproblemen en psychosociale zorg voor kind en jeugd, bijvoorbeeld over faalangst, dyslexie, dyscalculie, autisme, adhd en hoogbegaafdheid.

Ons autismecafé is gratis te bezoeken voor ouders, begeleiders, familie en vrienden van kinderen en jongeren met een vorm van autisme. De avond start om 20:00 uur, vanaf 19.45u staan de koffie en thee klaar. De NVA en Centrum Jeugd en Gezin zijn aanwezig voor vragen en/of advies en onze bibliotheek met boeken en films over autisme is geopend. Het autisme Nieuwkoop wordt gehouden in het gebouw “de Bun” Anemonenstaat 25, Noorden.

Mail voor meer info: autismecafenieuwkoop@hotmail.com