Meldactie Zorg naar gemeenten

Via Handje Helpen werden wij gewezen op een zogenaamde cliëntenraadpleging. Een gelegenheid voor u om aan te geven, via www.zorgnaargemeenten.nl, hoe u de zorg momenteel ervaart en ziet. 

Veel mensen krijgen nu nog zorg en ondersteuning via de AWBZ. Zoals hulp bij wassen en aankleden, dagbesteding en het regelen van financiën. Dat gaat de komende jaren veranderen. Vanaf 2015 moet u voor deze ondersteuning naar uw gemeente.
Als gemeenten begrijpen wat u nodig hebt, kunnen ze dat goed regelen. Daarom starten tien organisaties van ouderen, gehandicapten, mantelzorgers en patiënten de landelijke meldactie ‘Zorg naar gemeenten’. Krijgt u thuis zorg of ondersteuning of bent u mantelzorger? Dan kunt u helpen om deze zorg te verbeteren. Want u weet als geen ander wat er nodig is. En u weet het beste wat u wel en niet van mantelzorgers mag verwachten. Meld daarom uw ervaringen zodat de gemeente rekening kan houden met uw wensen!

Wat willen we weten?
Wat zijn uw ervaringen met de huidige zorg en ondersteuning? Waar bent u tevreden over? Wat zijn de knelpunten of problemen? En wat doen de mantelzorgers allemaal? Krijgen zij daarbij voldoende ondersteuning?

Meedoen
De meldactie Zorg naar gemeenten duurt tot 4 oktober. Iedereen kan meedoen: patiënten, cliënten en mantelzorgers. Maar ook mensen die zelf zorg en ondersteuning regelen via een persoonsgebonden budget.Dat kan via www.zorgnaargemeenten.nl

Het duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Wilt u uw ervaringen liever telefonisch doorgeven? Bel dan 030 2916 777 – maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur (normaal gesprekstarief).

De betrokken organisaties
De meldactie wordt georganiseerd door tien landelijke organisaties. Dat zijn: de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, ouderenkoepel CSO, Koepel WMO-raden, Landelijk Platform GGZ,  Mezzo (mantelzorgers), patiëntenfederatie NPCF, de Oogvereniging (blinden en slechtzienden), Per Saldo (pgb-houders), Platform Verstandelijk Gehandicapten en Zorgbelang Nederland.

De uitkomsten van de meldactie worden gebruikt als feedback voor lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten. De meldactie is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI).