Minimaal 10 deelnemers

Zowel jongerensoos Soosjaal als de thema-avond ‘autisme en justitie’ gaan deze week niet door. In beide gevallen hebben zich minder dan tien deelnemers aangemeld.

Als AIC Woerden vinden we dat we minimaal tien deelnemers moeten hebben om de avond door te laten gaan. Zowel voor de thema-avond als voor Soosjaal s het zo dat de organisatie er veel tijd en energie insteekt. Dat doet een inleider ook voor de thema-avond en bij Soosjaal is het zo dat we de ruimte bij Babylon anders veel te groot vinden.

We zullen het in het vervolg duidelijk in de uitnodiging vermelden dat de thema-avond doorgaat bij tien aanmeldingen en wanneer we uiterlijk laten weten in het geval we de avond moeten afblazen.

De thema-avond in november met Martine Delfos gaat gezien het aantal aanmeldingen in ieder geval door. Zie ook het andere bericht in deze nieuwsbrief.

Logo AIC - Autisme Informatie Centrum