Ook iets voor jou?

Gemengde autismegespreksgroep 18+ in Utrecht zoekt 3 – 4 nieuwe leden, mannen en/of vrouwen. Het is van oorsprong een gespreks-/lotgenotengroep van het PAS. Iedereen, bijvoorbeeld leden van NVA, is van harte welkom.

De groep waarin vooral mensen met PDD-NOS en Asperger zitten komt de 3de donderdagavond bij elkaar van 19.30 – 21.30 in een zaaltje in het Verpleeghuis Rosendael, Indusdreef 5, 3564 GV Utrecht. Tijdens een bijeenkomst bespreken de deelnemers vragen en onderwerpen, die hen bezighouden, zoals: Wat betekent mijn autisme voor mij? Een diagnose – en dan? Vertel ik het aan mijn baas, familie, vrienden, … en zo ja, hoe dan? Het kan ook gaan over werk, collega’s, relaties, gezin en kinderen, studie, wonen, financiën, overgevoeligheid, voeding en meer.

Voor de pauze zijn er mededelingen gevolgd door een rondje over wat men de afgelopen maand meegemaakt heeft, na de pauze is er een thema dat in onderling overleg wordt vastgesteld. De kosten zijn 4,50 per keer inclusief koffie/thee, bij meer deelnemers neemt dit af.

Als je vragen hebt of je wilt aanmelden, stuur een email naar Jonathan Stam, jonathan_stam@live.com. Hij neemt dan contact met jou op. Vermeld in ieder geval je naam, geboortejaar, woonplaats en telefoonnummer.