Deeltijdwonen

NUzorg start als eerste in Woerden met een project voor deeltijdwonen. Daarvoor opende eigenaar Pedro Eduardo recent een nieuwe locatie aan de Marconiweg 1 in Woerden.

Deeltijdwonen is bedoeld voor jonge mensen die vanwege hun beperking in de toekomst niet volledig zelfstandig kunnen gaan wonen. Deeltijdwonen wil zeggen dat de jongeren een aantal aaneengesloten dagen per week thuis wonen en op de andere dagen in het logeerhuis. Hierdoor kunnen ze geleidelijk groeien naar een leven buiten het gezin en wordt de zorg minder intensief voor de ouders. De overstap naar volledige uithuisplaatsing kan daardoor worden uitgesteld.

Beschermde woonomgeving en begeleiding
De meeste jongeren die NUzorg begeleidt, hebben een autistische stoornis waarvan een aantal met een (zware) verstandelijke beperking. Met deeltijdwonen biedt NUzorg ze een beschermde woonomgeving, de begeleiding die ze nodig hebben en de mogelijkheid om vaardigheden aan te leren voor hun verdere toekomst en zelfstandigheid.

Wie meer informatie wil kan mailen naar NUzorg kijken op de website NUZorg of bellen met Pedro Eduardo: 06-26783668.