Oudergroep van start

Omdat we met enige regelmaat vragen krijgen over het uitwisselen van ervaring tussen ouders met kinderen met autisme in de basisschoolleeftijd, starten we met een oudergroep en wel op dinsdagavond 10 maart van 20.00 tot 21.30 uur in De Plint.

Deze eerste bijeenkomst staat in teken van ontmoeting en we zullen inventariseren waar behoefte aan is. het is de bedoeling om eenmaal in 6 à 8 weken samen te komen.

Er is al een aantal aanmeldingen maar meer ouders zijn van harte welkom.

Wilt u hier ook aan deelnemen? Stuur dan een mail naar team@autismewoerden.nl