Plek voor vrouwen

De vaste ontmoetingsgroep Woman Only op de woensdagochtend eenmaal per maand heeft nog plek voor 1 of 2 vrouwen en ook bij de nieuwe groep die eenmaal per maand op dinsdagavond bij elkaar komt, kunnen nog vrouwen instromen.

Deze vrouwen zijn minimaal 20 jaar oud en hebben een normale tot hoge intelligentie. Ze respecteren elkaar en elkaars verhalen en gaan hier discreet mee om. Ze ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit, ontspannen en netwerken tijdens de koffie of een wandeling. Het delen van ervaringen staat bij de vrouwengroep centraal. “We respecteren elkaar en leren ook heel veel van elkaar. De band die is ontstaan, doet mij erg goed. Ik kijk uit naar deze maandelijkse bijeenkomsten,” aldus een van de deelnemers.

Mail ons gerust als je belangstelling hebt of eerst wat meer wilt weten. Vermeld daarbij je telefoonnummer, dan neemt Simone Leushuis contact met je op: team@autismewoerden.nl.