Schaakles

Schaken kan voor mensen met autisme een fijne hobby zijn, omdat het spel overzichtelijk is en bepaald niet saai!, je in je eentje je spel bepaalt en het meestal in een prikkelarme omgeving gespeeld wordt. Met het spel –dat over de hele wereld wordt gespeeld- als basis communicatiemiddel kun je je sociale en emotionele vaardigheden oefenen en daar vertrouwen in opbouwen.

Anne-Marie Benschop is coach, voormalig Nederlands schaakkampioene en geeft schaakles. Wat haar bezielt is mensen begeleiden om zichzelf te zijn en hun talent tot bloei te laten komen.

foto Anne-Marie sept 2015Ze wil graag kinderen en volwassenen met autisme die dat leuk vinden leren schaken. Tijdens de schaakles wordt spelenderwijs aandacht gegeven aan talent, vertrouwen en zelfinzicht. Het is de bedoeling dat kinderen en volwassenen die met schaken door willen gaan na circa een jaar les doorstromen naar een (jeugd)schaakclub.

Een collega schaaktrainer, Karel van Delft, heeft al veel positieve verhalen verzameld over schaken en autisme op zijn website www.schaken-en-autisme.nl.


Schaakles uitproberen?

Op dinsdag 1 november van 15.45-16.45 uur start Anne-Marie met 6 wekelijkse schaaklessen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De locatie is Andersenschool, Andersenhof 2 in Woerden. De prijs is € 55,- incl. lesmateriaal. Heeft uw kind belangstelling, meld uw zoon of dochter dan uiterlijk 25 oktober aan met een mail naar info@your-self.nl of bel naar 06-10738821.

In overleg zijn er ook mogelijkheden voor schaakles voor jongeren en voor volwassenen, zowel in groepen als individueel. Dus ook als je daar een wens in hebt, kun je contact opnemen met Anne-Marie. Voor meer informatie kun je terecht op haar website www.sterkerschaken.nl.

p.s. Een prachtig verhaal over een vader die zijn autistische zoon leerde schaken en waar dat allemaal toe leidde is verfilmd: zie De Droomvermenigvulderaar