Soosjaal tot de zomer

Jongeren van jongerensoos Soosjaal ontmoeten elkaar voor de zomer nog drie keer.
Dat is op de zaterdagavonden 28 april, 26 mei en 30 juni. 2012
Belangstellenden krijgen de flyer gemaild en kunnen zich van te voren opgeven via soosjaal@autismewoerden.nl. Aanmelden voor Soosjaal.