Uitslag enquête

Afgelopen november kon u een enquête invullen van AIC Woerden. Dat is door 25 mensen gedaan, en die waren overwegend positief. Zo vindt 25% het werk van AIC Woerden heel zinvol, 36% zinvol en 20% is daarin neutraal.

Aanleiding voor de enquête was dat we toch een paar keer een thema-avond moesten afblazen. We wilden graag weten of wat AIC Woerden doet nog wel zinvol is. Voor velen wel, anderen staan hierin neutraal.

Het aantal respondenten is matig. Normaal gesproken kun je iets van resultaten zeggen bij een respons van 10% of hoger, dan is de uitslag representatief. Dat redden we niet met 7,8%, maar het geeft wel een beeld over hoe deze betrokken mensen de enquête hebben ingevuld. Bovendien reikte een aantal mensen ons nog wat ideeën.

Die ideeën nemen we mee in onze afwegingen over wat we met AIC Woerden verder willen en kunnen. We hebben een duidelijke functie (gehad). Veel bezoekers bezochten onze thema-avonden, vele mensen konden we een luisterend oor bieden of adviseren tijdens de inloop. Je ziet dat er tegenwoordig veel informatie online te vinden is, inloop is alleen nog op verzoek en thema-avonden moeten wel heel interessant zijn. We zijn van plan om in de autismeweek een themamiddag of -avond te organiseren en er staat een avond gepland op 15 juni met Martine Delfos, altijd druk bezocht.

Wat erg goed loopt zijn de activiteiten voor verschillende doelgroepen met autisme en een gemiddelde tot hogere intelligentie. Denk aan Soosjaal voor jongeren tussen de 14 en 24, AS we Meet voor volwassenen tussen de circa 25 en 55 jaar en de groep Vrouwen. Hier gaan we onverminderd mee verder.

U kunt de uitslag van de enquête zelf even nalezen:

Hebt u opmerkingen of suggesties? Mail naar aicwoerden@hotmail.nl

Logo AIC - Autisme Informatie Centrum